Certyfikacja ISO 14001

Norma ISO 14001 to system zarządzania środowiskowego, możliwy do zastosowania w różnego typu organizacjach (działających w rozmaitych branżach oraz w różnych warunkach społeczno-kulturowych czy geograficznych). Jej istotą jest wspomaganie w kierowaniu wpływem działań organizacji na przyrodę, w tym minimalizacja negatywnych oddziaływań oraz efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów w celu zredukowania niekorzystnego wpływu na ekosystem. Zainteresowane wdrożeniem normy powinny być wszystkie te jednostki, które dążą do doskonalenia systemu zarządzania środowiskiem, pragną wypełniać cele związane z jego ochroną, a także chcą, aby ich działania w tym zakresie zostały zauważone na zewnątrz, tj. zarówno wśród klientów, ale także wśród kontrahentów, wpływając tym samym na pozytywny wizerunek marki.

Co daje certyfikat ISO 14001?

Certyfikat ISO 14001 przynosi wiele korzyści. Wśród nich można wymienić w pierwszej kolejności spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska stawianych organizacjom przez przepisy prawa, jak również przez zewnętrznych odbiorców. Przejście przez proces certyfikacji ISO 14001 pozwala na wprowadzenie lepszego zarządzania w zakresie czynników ryzyka mogących wpływać na przyrodę. W konsekwencji organizacja może zredukować ilość wykorzystywanych materiałów oraz energii, zoptymalizować proces doboru surowców, co z kolei doprowadzi do poprawy kontroli kosztów oraz efektywności zużycia surowców czy energii. Certyfikacja ISO 14001 umożliwia także zidentyfikowanie możliwych zagrożeń, przez co możliwe jest przygotowanie się w odpowiedni sposób na ich wystąpienie, dzięki czemu z kolei ewentualne inwestycje nie zostaną zablokowane z uwagi na niedostosowanie do uwarunkowań środowiskowych.

Jak uzyskać certyfikat ISO 14001?

W celu uzyskania certyfikatu należy wykonać następujące czynności:

1) wdrożyć wymagania normy ISO 14001 - w tym celu konieczne będzie dokładne zapoznanie się z normą oraz zastosowanie określonych w niej wymagań w codziennym procesie zarządzania organizacją (w tym także posiadanie dokumentów potwierdzających, że wymagania zostały wdrożone);

2) zgłosić firmę do jednostki certyfikującej, posiadającej akredytację - wówczas jednostka przeprowadzi audyt organizacji starającej się o uzyskanie certyfikatu i wyda opinię co do zgodności wdrożonych w organizacji działań z wymaganiami określonymi w normie ISO 14001. Jeżeli w organizacji istnieją jakieś niezgodności z założeniami normy ISO 14001, jednostka certyfikująca wskaże je w opinii z przeprowadzonego audytu i wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie niezgodności.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przejściem przez proces certyfikacji ISO 14001 w swoim przedsiębiorstwie, zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Specjaliści zajmujący się wdrażaniem normy ISO 14001 z całą pewnością sprawią, że przejście przez proces certyfikacji będzie przyjemnością.

Skontaktuj się